Τμήματα Αγγλικών Ενηλίκων: Όλα τα επίπεδα €95/μήνα – χωρίς εγγραφή!

Έχουμε παράδοση στην προετοιμασία φοιτητών & ενηλίκων για τα ανώτερα διπλώματα των Αγγλικών. Κάθε χρόνο οι σπουδαστές μας έχουν εγγυημένη επιτυχία 98-100% σε όλα τα διπλώματα ( Pre- Lower B1, Lower B2, Advanced C1, Proficiency C2).

Read more