Έχουμε παράδοση στην προετοιμασία φοιτητών & ενηλίκων για τα ανώτερα διπλώματα των Αγγλικών, με επιτυχία 100%.

Μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Δωρεάν μαθήματα, ομαδικά ή ατομικά για ενδυνάμωση και εξασφάλιση της επιτυχίας.
Δωρεάν επιπλέον ώρες για εξάσκηση στο Listening και το Interview.