Ψυχολογικη Στηριξη

Ψυχολογία & Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Advanced Γραμματικάκη-Μπουλντούμη πιστεύουμε στην ολοκληρωμένη μόρφωση των μαθητών του. Από αυτή δε μπορεί να λείπει και η μεγάλη σημασία στον ψυχολογικό τομέα, μιας κι ένας χαρούμενος μαθητής είναι συνάμα κι ένας καλός και αποδοτικός μαθητής.

Στο Advanced Γραμματικάκη-Μπουλντούμη προσφέρουμε στους μαθητές μας όλα τα παρακάτω, για να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε στη δύσκολη πορεία τους για εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Το Advanced Γραμματικάκη-Μπουλντούμη προσφέρει:

Ιδιαίτερο Ενδιαφέρον για Κάθε Σπουδαστή
Ο αντιπαιδαγωγικός μύθος του “κακού” μαθητή λείπει από τις Τάξεις μας. Για μας υπάρχουν μαθητές που έχουν ανάγκη διαφορετικού τρόπου προσέγγισης και διδασκαλίας, άλλο ρυθμό αφομοίωσης και μάθησης.

Προσωπική Σχέση
Δίνουμε έμφαση στη συχνή επαφή με μαθητές και γονείς.

Προγράμματα Αυτοεκτίμησης
Για παιδιά και εφήβους.

Συμβουλευτική Μαθητών και Γονέων
από Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο.
Οργανώνουμε για μαθητές και γονείς:
Ατομικές συναντήσεις,
Ομάδες Γονέων – Ομάδες Σπουδαστών

Σεμινάρια Επιμόρφωσης Γονέων
Μαθησιακές δυσκολίες, Άγχος Εξετάσεων