ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Πακέτο εξετάσεων Β2: 250€, C2: 350€

    

ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Προσφορά Πιστοποίησης

Β2 (LOWER)  250 € | C2 (PROFICIENCY)  350 €
στις εξετάσεις LRN, για Ιανουάριο ή Ιούνιο 2020

Το πακέτο περιλαμβάνει :

•  Δωρεάν Τεστ Κατάταξης

Δωρεάν Εξάσκηση

10 ώρες Προφορικά & Writing

Εξέταστρα

Επικοινωνήστε μαζί μας!