Παιδικά / Εφηβικά

Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικών για Παιδιά & Εφήβους

Proficiency στη Γ’ Γυμνασίου – Α΄Λυκείου.

Αγγλικά Lower Proficiency Πειραιάς

Επίπεδα Αγγλικών & Πτυχία

Pre-Junior: Για παιδιά Α΄ και Β’ Δημοτικού
Junior A : Για παιδιά Β΄ & Γ΄ Δημοτικού
Junior B : Τα παιδιά προετοιμάζονται για το 1ο τους πτυχίο Αwards Level 1
Junior A & Junior B : Για παιδιά Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού
Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία μέσα σε 1 χρόνο να κάνουν 2 προκαταρτικές τάξεις.

Α΄Class : Προετοιμασία για το πτυχίο Αwards International Level 2
B΄Class : Προετοιμασία για το πτυχίο Αwards International Level 3
C΄Class : Προετοιμασία για το πτυχίο Αwards International Level A1
D΄Class : Προετοιμασία για το πτυχίο Αwards International Level A2

Αγγλικά για Ενήλικες - Φοιτητές• H συμμετοχή στις εξετάσεις για τα πτυχία Awards International είναι προαιρετική.
Διαβάστε το άρθρο: Κάντε ένα Δώρο στα παιδιά σας

Ε΄ Class : Προετοιμασία για πτυχία επιπέδου Β1
Lower : Προετοιμασία για πτυχία επιπέδου Β2
Proficiency Α΄ : Προετοιμασία για πτυχία επιπέδου C1
Proficiency B΄ : Προετοιμασία για πτυχία επιπέδου C2


Οικονομικά Αγγλικά για Παιδιά στον Πειραιά

Εντατικά Τμήματα Αγγλικών για Παιδιά & Εφήβους

Προσωπικό Πρόγραμμα Σπουδών
Φτιάχνουμε Προσωπικό Πρόγραμμα Σπουδών με στόχο οι μαθητές να πάρουν τα πτυχία:
Lower(B2) στην Α΄& Β΄ Γυμνασίου και
Proficiency(C2) στην Γ΄ Γυμνασίου – Α΄ Λυκείου.

• Οι μαθητές που επιθυμούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα μπορούν να παρακολουθήσουν εντατικά καλοκαιρινά τμήματα.


Φροντιστήριο Αγγλικών στον Πειραιά

Αγγλικά μέσω Υπολογιστή & Interactive White Board

H ΤEXNOΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΣ

Υπερσύγχρονα τεχνολογικά μέσα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των σημερινών παιδιών που έχουν γεννηθεί μέσα στην τεχνολογία. Εξασφαλίζεται 100% η προσοχή των μαθητών και αποτελεσματικότητα στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

INTERACTIVE WHITEBOARD: μαθήματα με διαδραστικό πίνακα – από τα πιο σύγχρονα και διασκεδαστικά μέσα εκμάθησης.

COMPUTER LAB: Υπερσύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με Η/Υ για εξάσκηση σε Γραμματική – Λεξιλόγιο και Practice Tests. Στόχος είναι να ενισχυθεί η δουλειά που γίνεται μέσα στην τάξη με αποτελεσματικό και διασκεδαστικό τρόπο.